fredag 13. april 2012

DE FEM FRIHETER

FRIHETENtil å se og høre det som er, i stedet for det som burde være,var eller kommer til å bli.

FRIHETEN til å føle som du gjør i stedet for detdu burde føle.

FRIHETEN til å si det du tenker og føler i stedet for detdu burde tenke og føle.

FRIHETEN til å be om det du ønsker i stedet for å vente og se om du får det.

FRIHETEN til å ta sjanser på egne vegne i stedet for alltid å være på den sikre siden.

og til slutt en sjette frihet:friheten til å innrømme alle andre de samme fem friheter!

- Virginia Satir

The weeds in your mental garden

‎"You cannot take the mild approach to the weeds in your mental garden. 
You have got to hate weeds enough to kill them.
Weeds are not something you handle; weeds are something you devastate."

Jim Rohn