onsdag 29. august 2012

SANNHETEN


Sannheten finnes i deg, men du er blitt lært opp til at dersom du skal vite noe, må du ha erfart det gjennom sansene. Denne oppfatningen begrenser deg. Hvis jeg sier til deg at du trenger ikke å erfare gjennom sansene for at noe skal være en sannhet, vil du tvile på det? Du tror du vet noe bare fordi du har erfart det gjennom sansene. Dette er en illusjon. Når du erfarer med sansene er det ikke annet enn en bekreftelse på noe du allerede vet. Men fordi du tror du må erfare gjennom sansene for at det skal være sant, vil du alltid tvile. Og den du tviler mest på er deg selv.

Er maurene i skogen ikke en sannhet selv om du ikke har sett alle med øynene dine? Er duften i blomsterdalen ikke en sannhet selv om du ikke har kjent den med din egen nese? Er dine ekte evner, tanker og følelser ikke en sannhet selv om du ikke har erfart de ennå?

Hvor mange ganger har du gjort noe du har trodd du ikke kunne? Svaret er “ofte”. Det viser seg at du kan allikevel fordi du nettopp gjorde det. Derfor er det sant, du erfarte det jo! Men, siden du nettopp gjorde det, var det jo en sannhet selv om du ikke har oppdaget det før nå. Det har hele tiden vært sant! Du har hele tiden vært i stand til å gjøre det uten at du visste det.

Derfor skal du aldri tvile på deg selv. Du skal aldri tro, men du skal vite at du allerede vet. Sannheten er i deg uansett og du må forstå at den er der, uavhengig av at du må erfare den først.
Hva om du fikk en ny sjanse? Hva om du kunne gå tilbake til hvilket som helst stadium i livet ditt, med den samme visdommen, den samme selvtillitten og de samme erfaringene du har i dag. Hva ville du gjort annerledes? Sikkert mye.

Men tenk deg om. Du har allerede en ny sjanse! Du kan allerede nå begynne å leve som om du gikk tilbake til et tidligere stadium. Det er aldri for sent! Du er bare nødt til å våkne opp og innse at du faktisk er der du vil være, at du allerede har den kunnskapen du ønsker. Men for at du skal oppfatte det som sant, tror du at du må erfare det først. Derfor går du rundt og med den oppfatningen at du ikke kan. Men du kan.
Våkne opp, stol på deg selv!!!

mandag 27. august 2012

I morgen......

Problemet med å vente til i morgen er at når den endelig kommer.... kalles den i dag.. --Jim Rohn--
Så derfor er det ikke noe vits i å utsette noe til i morgen, start NÅ!

lørdag 25. august 2012

The Wall

‎"The walls we build around us to keep out the sadness also keep out the joy." -- Jim Rohn--


Veggen vi bygger rundt oss for å holde ute de vanskelige i livet, holder også ute det som er fint. Vi opplever at vi mister kontakten med omverden, menneskene står på andre siden av veggen og ser inn til oss, men kan ikke gjøre noe. Vi opplever dette som at ingen vil ha kontakt med oss. Veggen blir bare høyere og tykkere for hver dag som går, vi blir bare mere og mere ulykkelige og deprimerte, til slutt vil vi sakte dø.

søndag 19. august 2012

Students of failure

We should all be students of failure. It is part of the world experience-- part of life experience. Why do we want to study failures? So that we can learn what not to do.-- Jim Rohn--

torsdag 16. august 2012

Imagine - John Lennon

Tilgivelsens kraft


Det snakkes sjelden om tilgivelse i lederskap, men det er mange mennesker i arbeidslivet som lider følelsesmessig på grunn av tap andre har påført dem.


Det er ikke alltid så lett å gå videre når tilliten til folk rundt deg svekkes. Hvordan reagerer du eksempelvis på uberettiget kritikk? Eller på at noen forsøker å lure deg på jobben? Hvordan håndterer du bedrag, sjalusi, avvisning, mangel på respekt, skuffelser og resten av den lange listen av mulige, negative jobbrelaterte erfaringer? Og - hvordan håndterer du skuffelser og nederlag i privatlivet?
"Gode ledere må ha fred med seg selv og hendelsene i livet", mener George Kohlrieser, konsulent, psykolog og professor i organisasjon og ledelse ved handelshøyskolen IMD i Sveits.
I et innlegg hos Management-Issues skriver han at alle, og særlig ledere, må være forberedt på å knytte seg til folk, for så å gå gjennom separasjon og sorg når bånd svekkes eller ryker. Dette er imidlertid ting man må komme seg igjennom for å nyte den fulle gleden ved jobben og livet. Man kan fornekte det eller håndtere det.
Kohlriser viser til at sorgen har ulike steg: fornektelse, protest og sinne, tristhet, savn og lengsel, frykt for hva som vil hende, mental og følelsesmessig aksept, opprettelse av nye bånd, tilgivelse og til slutt; man får tilbake følelsen av takknemlighet og glede.
Av disse stegene, kan tilgivelse være et av de vanskeligste, men samtidig er dette noe av det som "virker best", også for deg selv, mener psykologen. Du blir igjen i stand til å gi til andre.
"Mennesker som ikke klarer å tilgi, har en tendens til å forbli ofre. De er ulykkelige, kyniske, negative, defensive og de lider", skriver Kohlriser, som bruker ordet "gissel" om folk som ikke klarer å tilgi. Skal man nå nye høyder som leder, må man kunne tilgi, mener han. Samtidig vil du som leder da være modell for andre når det kommer til å lære seg disse viktige følelsesmessige ferdighetene.