fredag 18. januar 2013

TIDEN ER DIN!


Alle snakker om tiden. Er tiden inne eller ute? 
Er tiden en rett linje eller går den i ring? 
Er tiden et spørsmål om liv eller død? 
Går tiden din fra deg? 
Lider du av tvangsforestillingen: "Jeg har ikke tid?"

Tiden har mange navn. Fritid ønsker mange seg mer av. Fritid kan være lykke når du har noe tilfredsstillende å bruke den til. Fritid kan være en plage når du kjeder deg. For noen kan tiden være smertefull. Noen går fram i tiden, andre går tilbake for å finne lykken. Tidsmålinger og målene vi streber etter, kan gjøre oss blinde for selve livet. Har du tid til å leve? Har du tid til å føle? Hva har du egentlig tid til?

Den som er redd for å leve, har det stadig travelt. Stopp opp litt og gi deg selv tid til å puste. Lek mer, og la din indre rikdom komme frem. Når du føler stillheten og roen uten tidspress, kan du utfolde deg i skapende arbeid. Du har tid. Du har masser av tid. Tiden løper ikke fra deg. 
Tiden er din!

lørdag 12. januar 2013

FRI

Når vi oppdager at ingen andre mennesker kan ta fra oss energi eller har skyld for hvordan vi har det, 
da er vi fri. 
Det er vi selv som avgjør hvordan vi skal forholde oss til andre...