søndag 26. juni 2011

Selvrespekt-6

Hat aldri deg selv

Vi gjør feil, vi kan gjøre de gale tingene, men vi skal aldri trykke oss selv ned unødvendig. Hvis vi ikke er forsiktige, kan vi bittert begynne å angre på ting og kaskje begynne å mislike oss selv. Vi må aldri hate vårt eget selvbilde, det er svært ødeleggende. Lytt til samvittigheten. Men ikke vær for hard mot deg selv, slik at du får enorm skyldfølelse.

Tilgi

Tilgi andre og tilgi deg selv. Bli ikke boende i fortiden, men gå videre bort i fra tidligere feilgrep og vanskelige situasjoner. Hvis hjernen din er opptatt med problemer fra fortiden, vil du alltid føle skyld og uverdighet. Ikke gi deg selv verdighet bestemt ut i fra tidligere feil.

Vær uselvisk

Veien til selvrespekt er ikke igjennom en oppsvulmende følelse av stolthet. Det er en falsk type selvrespekt. Vi tror kanske at ros i fra andre øker vår selvrespekt, men faktisk så skaper dette et sårbart ego. Hvis vår selvrespekt er basert på ros i fra andre, så vil vår selvrespekt være svært spinkel.

Ikke forbrenn energi ved å prøve og imponere andre

Du vil ikke kunne bygge selvrespekt hvis du permanent prøver å imponere andre. Mennesker som er imponert over materiell rikdom og sosial rang er trolig den type mennesker det ikke er verdt å imponere alikevel. Vær komfortabel med den du er og det du har, ikke hva du tror vil imponere andre.

torsdag 16. juni 2011

Selvrespekt-5

Husk motivasjon, ikke resultater

Noen ganger jobber vi med den beste motivasjon og de beste intesjoner bare for å bli skuffet over resultatet. Problemet er at vi sammenligner vårt selvbilde med andres suksess, rikdom og status. Det er livets gang at det ikke alltid vil slå ut slik vi hadde håpet på. Selvrespekt kommer når vi ser verdien i vår holdning til livet og andre mennesker. Selv om ting går dårlig i perioder, mist ikke selvrespekten. Arbeid med de beste hensikter, og skaff deg selvrespekt av det.

Respekter andre

Hvis du ikke har noen respekt for andre, hvordan kan du da ha selvrespekt? Selvrespekt betyr at vi har en indre trygghet og en indre ro, men dette er ikke en tillit bygget på overlegehet. Det er feil måte å prøve og føle seg bedre ved å trykke andre ned. Hvis vi ser på de gode egenskapene i andre mennesker, så er det enklere å huske gode egenskaper i oss selv.

mandag 6. juni 2011

Selvrespekt-4

Unngå sjalusi og misunnelse

Misunnelse over andres suksess er en vandlig måte å miste egen lykke og selvrespekt på.
Man føler seg så elendig at man ikke kan glede seg over andres suksess.
Hvis vi følger dette mønstret av sjalusi og misunnelse vil vi definitivt miste vår følelse av selvrespekt. Når vi hele tiden sammenligner oss med andre, uttrykker vi at vår respekt er avhengig av å være bedre enn andre. Men sanheten er, det vil bestandig være noen mennesker som er bedre enn oss. Trikset til varig selvtillit er å være fornøyd og kunne glede seg over andres suksess. Vi må aldri føle at andres suksess på noen måte reduserer vår egen verdi.

torsdag 2. juni 2011

Selvrespekt-3

Ta vare på deg selv

Ta vare på deg selv og vær nøye med at du føler deg vel. Vårt utsende er viktig for de fleste av oss. Det kan gi oss selvtillit, eller det kan gjøre oss usikre og klossete. Ta vare på utseendet. Det å kle seg smart for spesielle anledninger gir oss selvtillit. Kle deg for din egen del og kle deg i det du føler deg vel i. Ikke kle deg på en måte som andre forventer, eller for å tilfredstille andre.