fredag 25. februar 2011

Takknemlighet er en dyd

I den tidsalderen og det landet vi lever i, er det lett å glemme hvor godt vi har det. Derfor er dagens tema takknemlighet, og jeg ønsker at du skal tenke over hva du er takknemlig for i dag. Takknemlighet kan være broen over til en positiv tilstand, og vil bidra til en ydmykhet for din egen situasjon. Det finnes mange eksempler på mennesker som har dratt til u-land hvor levevilkårene er helt forferdelige, og så kommet tilbake til sitt eget land med en helt annen innstilling og takknemlighet for egen situasjon. Tenk over hvor heldig du er, som faktisk har vunnet universets største lotteri – du ble utvalgt til å oppleve livet og all den personlige rikdommen som følger med! 
Tenk over det, hva er du takknemlig for i dag, som du ikke hadde for 5, 3, eller 1 år siden? Hva har dette gjort for deg?
Skriv opp, eller si det for deg selv, minst 15 ting du er takknemlig for!

fredag 18. februar 2011

Livet uten skylapper

Har du noen gang opplevd å gli inn i en tilstand hvor alt har føltes mulig? Dette kan f. eks være rett før du sovner, eller når du befinner deg i en ressurssterk tilstand som når du er inspirert, har trent, bare er lykkelig. Har du også opplevd å gli inn i en mindre ressursterk tilstand, f. eks nå “hverdagen” tar over, eller du er stresset over etter eller annet, for så å oppleve at tankene du hadde tidligere absolutt ikke har like stor virkningskraft nå? Ajajaj… Det har skjedd deg og altså?
Grunnen til at dette skjer, er fordi tilstanden du befinner deg i påvirker hva du tenker, og – hold fast – tankene dine påvirker tilstanden din igjen. Det vi har her er et mønster, en slags loop. Mønsteret gjelder uansett om vi snakker om en ressursfylt eller mindre ressursfylt tilstand. Når du befinner deg i en ressurssfylt tilstand vil du oppleve en større grad av flyt. Hindringer virker mer overkommelig, du er gladere og mer sikker på deg selv. Det er en fantastisk følelse… Slike tilstander ligger latent i oss, og det er bare opp til oss selv å bruke de, og “avfyre” de riktige tilstandene.
Men hva skal vi gjøre da, når vi glir over i en mer nøytral og kritisk tilstand – hvor alt er som før, hvor hindere og utfordringer finnes overalt og den indre dialogen holder oss tilbake med negativ snakk?
Jeg skal fortelle deg hva du kan gjøre, men la meg først si dette…
Tilstanden vi befinner oss i bestemmer hva vi skal ta inn av informasjon. Prøv dette, hold håndflatene opp ved siden av hvert øye, slik at synet ditt blir begrenset av skylapper. Legg merke til hvor begrenset synsinntrykket ditt blir. Dersom noen hadde festet skylapper i ansiktet ditt permanent, ville det vært irriterende i begynnelsen, men (her kommer det skumle) etter hvert ville du blitt vant til det og ville mer eller mindre godtatt den begrensede måten å se verden på som sann! Du ville ikke lagt merke til skylappene dine- du ville godtatt din måte å se tilværelsen på som den nøytrale og den “riktige” måten”! Kanskje ville du også tatt for gitt at andre mennesker også så verden slik? Og at de uten skylapper var gale? Kanskje ville du ment at de uten skylapper så verden på en “feil” måte?
For å trekke denne metaforen litt ned på jorden igjen; Altfor mange gode ideer, planer og handlinger sprunget ut fra en ressursfylt tilstand blir forkastet av en senere negativ (eller for mange, nøytral) tilstand. Derfor oppfordrer jeg alle til å tro på sine ressursfylte tilstander – og la disse prege livet ditt! Lev livet uten skylapper og nyt måten du da ser tilværelsen på.

søndag 13. februar 2011

Vær et positivt menneske!

Når du er sammen med andre mennesker, har du lagt merke til at noen smiler mer, ler mer og snakker mer i positive termer enn andre? Det er behagelig å være i nærheten av slike mennesker, ikke sant? De sender ut gode og positive vibber som vi andre fanger opp, og som oftest smitter det over på oss. For det er nemlig slik at vi påvirkes av andres vibrasjoner, enten vi vil eller ikke.
I løpet av de siste årene har jeg jobbet for å bli et mer positivt menneske. Det har jeg klart. Jeg har lært meg til å fokusere på de positive sidene, selv om jeg ikke setter skylapper på. Samtidig er jeg blitt mer bevisst på meg selv, og ikke minst, mer bevisst på menneskene rundt meg. Jeg er blitt mer oppmerksom på hvordan andre folk snakker, deres kroppsspråk og hva slags vibber de sender ut.
Noe jeg legger spesielt merke til, er at det er utrolig mange negative folk. Når de snakker, er det ofte i en negativ tone. De snakker om hvor hardt det er å stå opp om morgenen, de snakker om hvor mye de hater vinteren, de snakker om hvor lite penger de tjener, de snakker om (og baksnakker) andre på en negativ måte, de forteller hele tiden at jobben de har er en drittjobb. Jeg kan fortsette å ramse opp, nærmest i det uendelige. Negative mennesker fokuserer på det negative, og de sender ut negative vibber. De er rett og slett NEGATIVE!
Å være i nærheten av negative mennesker er svært slitsomt. I lengden vil det tappe en for krefter, og til slutt har en rett og slett lyst til å gi den negative personen en skikkelig ørefik, eller finne repet og gå ut i skogen selv. Negative mennesker påvirker omgivelsene på en negativ måte, og det er umulig å ikke bli påvirket i en eller annen grad.