mandag 21. oktober 2013

Snakke vs lytte

"Mens retten til å snakke kan være begynnelsen til frihet, 
er nødvendigheten av å lytte det som gjør denne retten viktig" 
(W.Lippman)