søndag 30. juni 2013

Learning from your own experiences


"Don’t let the learning from your own experiences take too long. If you have been doing it wrong for the last ten years, I would suggest that’s long enough!" 
-Jim Rohn--

mandag 10. juni 2013

Kveldstanker

– den frodige skogen
– det speilblanke vannet
– en ange så fin
– fra nyutsprunget bjørk

– tåka har lettet
– og tankene så fin
– minnes tida som var
– her i barndommen min

– en kveld i stillhet
– jeg er ydmyk føler fred
– kun fuglene kvitrer
– føler også de vil være med

– en aften som denne
– i kveldsolens brann
– det er det vi trenger
– det er livets vann