torsdag 10. mars 2011

Sannheten…

Sannheten finnes i deg, men du er blitt lært opp til at dersom du skal vite noe, må du ha erfart det gjennom sansene. Denne oppfatningen begrenser deg. Hvis jeg sier til deg at du trenger ikke å erfare gjennom sansene for at noe skal være en sannhet, vil du tvile på det? Du tror du vet noe bare fordi du har erfart det gjennom sansene. Dette er en illusjon. Når du erfarer med sansene er det ikke annet enn en bekreftelse på noe du allerede vet.
Men fordi du tror du må erfare gjennom sansene for at det skal være sant, vil du alltid tvile. Og den du tviler mest på er deg selv.
Er maurene i skogen ikke en sannhet selv om du ikke har sett alle med øynene dine? Er duften i blomsterdalen ikke en sannhet selv om du ikke har kjent den med din egen nese? Er dine ekte evner, tanker og følelser ikke en sannhet selv om du ikke har erfart de ennå?
Hvor mange ganger har du gjort noe du har trodd du ikke kunne? Svaret er “ofte”. Det viser seg at du kan allikevel fordi du nettopp gjorde det. Derfor er det sant, du erfarte det jo! Men, siden du nettopp gjorde det, var det jo en sannhet selv om du ikke har oppdaget det før nå. Det har hele tiden vært sant! Du har hele tiden vært i stand til å gjøre det uten at du visste det.
Derfor skal du aldri tvile på deg selv. Du skal aldri tro, men du skal vite at du allerede vet. Sannheten er i deg uansett og du må forstå at den er der, uavhengig av at du må erfare den først.
Hva om du fikk en ny sjanse? Hva om du kunne gå tilbake til hvilket som helst stadium i livet ditt, med den samme visdommen, den samme selvtillitten og de samme erfaringene du har i dag. Hva ville du gjort annerledes? Sikkert mye.
Men tenk deg om. Du har allerede en ny sjanse! Du kan allerede nå begynne å leve som om du gikk tilbake til et tidligere stadium. Det er aldri for sent! Du er bare nødt til å våkne opp og innse at du faktisk er der du vil være, at du allerede har den kunnskapen du ønsker. Men for at du skal oppfatte det som sant, tror du at du må erfare det først. Derfor går du rundt og med den oppfatningen at du ikke kan. Men du kan.
Våkne opp, stol på deg selv!!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar