søndag 26. juni 2011

Selvrespekt-6

Hat aldri deg selv

Vi gjør feil, vi kan gjøre de gale tingene, men vi skal aldri trykke oss selv ned unødvendig. Hvis vi ikke er forsiktige, kan vi bittert begynne å angre på ting og kaskje begynne å mislike oss selv. Vi må aldri hate vårt eget selvbilde, det er svært ødeleggende. Lytt til samvittigheten. Men ikke vær for hard mot deg selv, slik at du får enorm skyldfølelse.

Tilgi

Tilgi andre og tilgi deg selv. Bli ikke boende i fortiden, men gå videre bort i fra tidligere feilgrep og vanskelige situasjoner. Hvis hjernen din er opptatt med problemer fra fortiden, vil du alltid føle skyld og uverdighet. Ikke gi deg selv verdighet bestemt ut i fra tidligere feil.

Vær uselvisk

Veien til selvrespekt er ikke igjennom en oppsvulmende følelse av stolthet. Det er en falsk type selvrespekt. Vi tror kanske at ros i fra andre øker vår selvrespekt, men faktisk så skaper dette et sårbart ego. Hvis vår selvrespekt er basert på ros i fra andre, så vil vår selvrespekt være svært spinkel.

Ikke forbrenn energi ved å prøve og imponere andre

Du vil ikke kunne bygge selvrespekt hvis du permanent prøver å imponere andre. Mennesker som er imponert over materiell rikdom og sosial rang er trolig den type mennesker det ikke er verdt å imponere alikevel. Vær komfortabel med den du er og det du har, ikke hva du tror vil imponere andre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar