tirsdag 14. februar 2012

Stille sinn, enkel sjel

Jiddu Krishnamurti: Når vi er bevisst på oss selv, er ikke hele bevegelsen å leve en måte å avdekke "meg", egoet, selvet? Selvet er en svært kompleks prosess som kan avdekkes bare i forholdet, i våre daglige aktiviteter, i måten vi snakker på, måten vi dommeren, beregne, måten vi fordømmer andre og oss selv. Alt som avslører den betingede tilstanden av vår egen tenkning, og er det ikke viktig å være klar over dette hele prosessen?

Det er bare gjennom bevissthet om hva som er sant fra øyeblikk til øyeblikk at det er oppdagelsen av det tidløse, det evige. Uten selvinnsikt, kan den evige ikke være. Når vi ikke kjenner oss selv, blir den evige bare ord, et symbol, en spekulasjon, et dogme, en tro, en illusjon som sinnet kan unnslippe.

Men hvis man begynner å forstå "meg" i alle sine ulike aktiviteter fra dag til dag, og i så veldig forståelse, uten anstrengelse, den navnløse, kommer den tidløse til. Men den tidløse er ikke en belønning for selverkjennelse. Det som er evig kan ikke søkes etter, sinnet kan ikke skaffe det. Det kommer til å bli når sinnet er stille, og sinnet kan være stille bare når det er enkelt, når det ikke lenger lagring opp, fordømme, dømme, veiing. Det er bare det enkle sinn som kan forstå den virkelige, ikke sinnet som er full av ord, kunnskap, informasjon. Sinnet som analyserer, beregner, er ikke en enkel sjel.

Kilde - Jiddu Krishnamurti boken "The Book of Life"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar