torsdag 2. desember 2010

Hvorfor vi mister motivasjon?

For å få tilbake motivasjonen er det lurt å se på hvorfor vi mister den. Hvis vi går tilbake til motivasjonsfaktorene er det lett og se hva årsaken er. Hvis vi ikke lenger føler velbehag med det vi gjør, eller at vår interesse blir mindre (vi finner ingen mening), mister vi motivasjon. Det samme gjelder de ytre faktorene. Hvis andre ikke gir oss oppmerksomheten vi ønsker eller at den matrielle belønningen er borte, gir det mindre motivasjon til å fortsette. (Ville du ha jobbet for andre selv om du ikke fikk lønn?)
Når noe blir for ensformig og monotont mister vi interessen. Kjedsomhet er et godt stikkord, og som en forklaring på hvorfor kjedsomhet oppstår kan vi vende tilbake til persepsjon og sansning. Sansene trenger stimuli for å fungere optimalt, og det er innebygget en mekanisme i oss som skal sørge for at sansene våre fungerer så bra som mulig. Dette er viktig for vår overlevelse og vi vil derfor føle en trang til å stimulere sansene på forskjellige måter og på flere nivåer. Ensformighet er derfor en kilde til at vi mister motivasjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar