mandag 6. desember 2010

Kjærlighet

Kjærligheten er den evnene som gjør det mulig for oss å forstå et annet menneske nettopp der hvor det andre mennesket er.(W.Frank)
Kjærlighet er en menneskelig følelse, vanligvis rettet mot et annet menneske. Kjærlighet er å være glad i noen. Mange vil si at kjærlighet er irrasjonell i sin natur, og derfor er vanskelig å definere, men en kan kanskje gruppere ulike former for kjærlighet:

  • Romantisk og seksuell kjærlighet. Forekommer vanligvis mellom to personer, slik som et ektepar eller et kjærestepar. Følelsene trenger ikke å være like sterke begge veier.
  • Kjærlighet til familiemedlemmer og venner. En følelse av nærhet og å være sterkt knyttet til en annen, uten at det er romantiske eller seksuelle følelser involvert. Dyr ligger også under denne kategorien, da mange regner sine dyr som familiemedlemmer eller venner.
  • Kjærlighet til ikke-menneskelige ting. Det kan for eksempel være mer generelt og abstrakt til fedrelandetGud eller ens neste, eller mer konkret til en by, en ting, et sted eller et hus. Slik kjærlighet kan være knyttet til gode minner om opplevelser man har hatt i forbindelse med tingen, eller den kan forklares med en hengiven tro, moralsk overbevisning eller indre harmoni. (Fra Wikipedia, den frie encyklopedi)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar