fredag 22. oktober 2010

Lykke skapes av suksess ut i fra indre verdier

Når vi setter oss mål og oppnår målene, opplever vi suksess. Et mål kan være å komme inn på eller gjennomføre et studium, starte egen bedrift, spise seg mett, stifte familie, bygge hus, få bedre helse, skaffe seg en kjæreste, arrangere en fin fest, få seg jobb. Eksempler på et mål er uendelig mange.
Men om vi skal bli lykkelige av suksess, avhenger det av at målene er satt ut i fra våre egne, indre verdier.
Det er viktig å finne ut hva DU vil, og ikke hva omgivelsene vil. Hvis du forsøker å skaffe deg lykke ut i fra hva andre vil, forsøker du i sannhet å skaffe lykke for andre. Derfor er noe av det viktigste du gjør å finne ut hva du selv vil i livet. Hva er DINE verdier? Hva er viktig og riktig for DEG?
Vi blir sosialisert helt fra vi er født. Problemet er at sosialiseringen gjør at vi undertrykker våre egne behov og ønsker. Som voksne kan vi derfor gå rundt med den tro at penger er veien til lykke. Vi må tjene masse penger hvis vi skal bety noe i samfunnet. Vi må være rike for å få et godt liv. Resultatet blir at mange er frustrerte og ulykkelige fordi de ikke klarer å oppnå suksess i form av rikdom. De fokuserer på det å bli rik, og ikke på sine egentlige behov.
http://www.dinevibber.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar