tirsdag 26. oktober 2010

Mental balanse

Mental balanse er en opplevelse av ro i sinnet. Det er et stadium hvor tid og overskudd av energi kan brukes på det vi selv ønsker. Det er et nivå hvor muligheten til å selv bestemme hva vi skal fylle livet med er tilstede. Mental balanse gjør at vi kan ta bevisste og gode valg i livet.
Jeg ser på mental balanse med et to-delt perspektiv. Den ene delen handler om psykologisk balanse, hvor psykologiske prosesser hele tiden jobber for at psyken vår skal være så frisk som mulig. Den andre delen tar for seg et mer åndelig aspekt, noe som kanskje peker mer i retning mot en “sjel”. En balanse som innebærer at vi føler vi er en del av noe større.
Disse to aspektene ved mental balanse smelter sammen, og sammen med den fysiologiske homeostasen, fungerer alt sammen som en treenighet i mennesket: Body – mind – spirit. Finnes det en ubalanse i ett av disse tre aspektene, vil det skape ubalanse i de to andre. Er man fysisk eller psykisk syk, eller har liten kontakt med sitt indre jeg (sjelen), vil det få følger for den helhetlige balansen. Både fysiologisk og mental homeostase må til for at vi skal kunne gå videre på utviklingsstigen.
For å gjøre det lettere, bruker jeg ordene “sinn” eller “psyke”, og “sjel” for å betegne det to-delte innholdet i vår mentale utstrekning.
http://www.dinevibber.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar