lørdag 20. november 2010

Gjøre ting riktig

"Det at man gjør alle tingene riktig,
er ikke det samme som at man gjør det riktige"


Derfor trenger vi å få konstruktiv tilbakemelding.
Vurdering og tilbakemelding er to sider av samme sak. Den gode tilbakemeldingen er en integrert del av veiledningen. Regelmessige tilbakemeldinger kan skape trygghet i læringssituasjonen og dermed øke motivasjonen.Tilbakemeldingen bør kommer så raskt som mulig etter en prestasjon. Forutsetningen er at den er konstruktiv. Det vil si at den er formulert slik at mottakeren kan nyttiggjøre seg den.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar