fredag 5. november 2010

Velge

Du må våge å ta i besittelse det livet gir deg, for å kunne eie deg selv.
Når du virkelig har tatt innover deg alt du har vært og gjort, - og det kan ta sin tid. ......
Er du rustet til å møte virkeligheten.

F.S.Maxwell

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar